EQ24Shop เร็วๆนี้

 

 

 

เงื่อนไข รุ่นบุกเบิก ที่สามารถลงขายในแพล็ดฟอร์ม EQ24Shop ได้

  1. สินค้านั้น ต้องมีความเป็นชัดเจนในเรื่อง Product of Thailand
  2. ต้องเป็นเจ้าของสินค้าตรงมาเอง หรือเป็นตัวแทนที่ได้รับการจัดตั้งให้ขายในลาว เพียงผู้เดียว
    รายละเอียดอื่นๆ เร็วๆนี้...